Over ons

Moderne Devotie
Geert Grote (1314-1384) was de grondlegger van de Moderne Devotie, een hervormingsbeweging die zich afzette tegen machtsmisbruik in de kerk. Naast een tak van geestelijken die in kloosters leefden, kende de beweging ook een tak waarin leken zich verenigden en midden in de stad aan het werk gingen. Zij vormden groepen die zich ‘broeders en zusters des gemeenen levens’ noemden en gericht waren op zorg voor zwakkeren in de samenleving. Daarnaast probeerden zij ook zelfvoorzienend en onafhankelijk van de kerk en staat te leven. De geestelijke kant van de beweging richtte zich vooral op de persoonlijke
beleving van het geloof. Thomas à Kempis (1380-1472) is wellicht de bekendste monnik van de Moderne Devoten. Hij woonde het grootste deel van zijn leven in het Agnietenbergklooster, waar hij De navolging van Christus schreef. De maatschappelijke tak van de beweging deed ook veel voor het onderwijs. Zo ontstond er in Zwolle onder leiding van Joan Cele (1350-1417) een zeer prestigieuze Latijnse school waarvan de studenten door heel Europa erg gewild waren.

Bekijk hier de Plaatsen/gemeentes  met verbinding Moderne Devotie

Postmoderne Devotie
Toen Mink de Vries in 2007 voor het festival RootsReliRage op zoek ging naar de rootsvan Zwolle, kwam hij uit bij de Moderne Devotie en Thomas à Kempis. Hij vond dit zo boeiend dat hij zich er verder in ging verdiepen.

personeelsfotos Agnietencollege 162Het kostte hem slechts drie weken van zijn zomer om À Kempis’ beroemde werk De navolging van Christus te hertalen in moderne taal. Het gedachtegoed sprak hem zo aan dat hij het initiatief nam voor wat hij de Postmoderne Devotie noemt, een beweging die voortbouwt op de waarden van de Moderne Devotie, die in de Middeleeuwen actief was in Zwolle. Voor de Moderne Devoten was gemeenschapszin van levensbelang. Vanuit de gedachte dat ieder mens gelijkwaardig is vormden ze groepen die voor elkaar zorgden en naar elkaar omkeken. Volgens de Postmoderne Devoten moet onze geïndividualiseerde samenleving weer terug naar die zorg voor elkaar en het gemeenschapsgevoel. Foto: Mink de Vries

Samenwerking Landstede Business Boost
In 2014 is Mink de Vries een samenwerking aangegaan met Landstede Business Boost.
Landstede Business Boost  biedt ondersteuning en inspiratie aan de ondernemers in de Zwolse binnenstad.  Ondernemers  zijn van harte welkom in het pand aan het Grote Kerkplein 14 Zwolle voor ondersteuning van evenementen die de Zwolse binnenstad versterken en voor evenementen die raakvlak hebben met ondernemen.  Daarnaast  kunnen de medewerkers van Landstede Business Boost adviseren over de inzet van studenten bij projecten zoals bij het structureren van activiteiten. Ook kunnen zij de contacten leggen met de projectteams of leerbedrijven van Landstede Groep.

Door deze samenwerking combineert het Devotie Festival 2015 de Moderne Devotie met het actuele onderwijs en studenten van o.a. Landstede en Cibap. Het Devotie Festival biedt een uitgelezen kans om studenten zich te kunnen en mogen ontwikkelen op basis van zijn/ haar ervaringen en kennis.

Wil u meer weten over het Devotie Festival 2015? Klik dan hier!
Logo-Landstede-Business-Boost-EPS
Foto: www.landstede.nl/businessboost