Kampen 2016

Route beschrijving  Moderne Devotie in Kampen

Alle info passend bij de nummers vindt u op het desbetreffende blad over de Moderne Devotie in Kampen.

Stadsbrug

U begint voor het Stedelijk Museum, met het gezicht van de ingang af.

Oudestraat links in slaan, uitlopen tot Muntplein en Bovenkerk

Hier bij deze Bovenkerk begon het Convent Ceacilia van de Toorn.

Ze noemden zich Zusters van het Gemeene(gewone) Leven.  1

 

Voor de ingang, met gezicht van de kerk af, naar rechts richting Muntstraat.

Bij de Burgwal naar rechts

1e brug gelijk oversteken, u loopt tegen het Bregittenklooster aan het

Bregittenplein en Vloeddijk 38.   2

 

Vloeddijk in noordelijke richting vervolgen

1e straat links is de Cellebroedersweg, rechts is het klooster van de Cellebroeders, op de hoek met de Groenestraat. Er staat nu met grote letters Weeshuis op het klooster.  3

 

Vlak naast het klooster(weeshuis) de Groenestraat links inslaan.

Doorlopen tot een Moskee aan de rechterhand, wanneer u nu links naar boven kijkt ziet u het hoge rechthoekige dak van het Agnietenklooster(Vloeddijk 96). Vanaf de Groenestraat kunt u het Agnietenklooster veel beter zien dan vanaf de Vloeddijk.  4

U loopt nu de Groenestraat verder door tot de kruising met de Broederweg.

Aan de overkant links kijkt u tegen het Sint Annaklooster aan. U kunt het hofje in bij de Linnenweverspoort. Daar ziet u links en tegenover u het oude klooster nog terug in de toren en het dak. 5

Wanneer u nu terugloopt slaat u links de Broederweg in, over de brug lopend ziet u al het Broederenklooster van de Franciscanen. Een toevluchtsoord voor veel broeders en zusters. Wanneer u de Broederstraat uitloopt richting oosten komt u weer bij het Stedelijk Museum. 6

Einde Route

 

 

 

 

 

 

 

Doesburg 2016

De route in Doesburg is verkrijgbaar bij de VVV, met of zonder gids. 

 

Moderne Devotie in Doesburg

Inleiding

Weinig mensen zijn in en buiten de gemeente Doesburg op de hoogte van wat er zich in de Middeleeuwen heeft afgespeeld. De beweging van de Moderne Devotie, met als stichter Geert Grote, heeft in Doesburg een grote rol gespeeld.

Mede door de deskundigheid van onze ervaren gids mevrouw Frankot en de hulp van senior archivarus(ondertussen met pensioen) de heer J.W. van Petersen, werd tijdens onze tocht door Doesburg een belangrijk deel van de Moderne Devotie  tot leven gebracht.

 

Al in de dertiende en veertiende eeuw waren er in Doesburg diverse broederschappen(gilden=het germaanse woord) aanwezig. Dat waren in die tijd vooral godsdienstige broederschappen. Naast de godsdienstige broederschappen vormden zusters uit de parochie, en omgeving, collectieve gemeenschappen. Deze zusters werden Begijnen genoemd, ze legden geen kloostergelofte af.

 

Zo was er in Doesburg een Zusterhuis, het Kleine Convent genoemd, vooral met zusters uit het gewone volk. Daarnaast was er een Zusterhuis, het Grote Covent, waar vooral zusters uit de hogere standen voor kozen.

Het Kleine Convent, ook wel Catharina op  de Berg genoemd, ging in 1433 over tot de Moderne Devotie. Het Grote Convent, ook wel Maria op de Gracht)Mariengrave) genoemd, ging in 1446 over tot de Moderne Devotie.

 

Van het Kleine Convent staat er alleen nog een muur, het Grote Covent staat er nog voor een groot deel en heeft nu vooral een horecagelegenheid(Arsenaal/Kloosterstraat). Beide conventen kozen binnen de Moderne Devotie beweging voor de Derde Regel van Franciscus, zo waren ze toch nog voor een deel met de kerkelijke provincie en bisschop verbonden.

 

De komst van de Broeders(Fraters) naar Doesburg in 1426 heeft veel veranderd. Deze broeders waren hoogopgeleid, zeer actief in de samenleving en sterk gericht op de gemeenschap en het persoonlijk geestelijk leven, de eigen verantwoordelijkheid en het eigen geweten. Deze broeders kwamen uit Zwolle en Deventer, via Fraterhuis Hulsbergen bij Wapenveld, vluchten ze naar Doesburg. Ze waren bang voor een vijandig gezinde bisschop. Doesburg was in die tijd al een sterke garnizoensstad.

Eerst betrokken ze een huis aan de Waterstraat, ze bouwden dat pand uit, later werd het een Weduwenhuis(voor een deel nog intact). In 1448 betrokken de Fraters een pand aan de Bergstraat/Paardenmarkt. Daar kwam een school, een kapel, een kerkhof, een internaat(Arme Klerkenhuis aan de Hoogestraat=nog aanwezig) en een Vicarishuis(Paardenmarkt 14). De broeders hebben een grote invloed gehad op de beide Zuster Conventen. Ook zagen de broeders het als taak  de angst onder de bevolking van Doesburg voor vagevuur, hel en andere ellende te verminderen en/of weg te nemen. Geert Grote had hen immers geleerd te leven vanuit geestelijke vrijheid, met ruimte om jezelf en je omgeving te ontwikkelen.

De invloed van de bedelorden zoals Franciscanen en Dominicanen werd minder groot(Termijnhuis aan de Kosterstraat) door de hervormingen van de Moderne Devotie. Deze hervormingen hebben tweehonderd jaar lang grote invloed gehad in Nederland, en daarmee ook in Doesburg.

De Ridders van de Duitse Orde, al vanaf 1286 in Doesburg aanwezig, gingen mee met de hervormingen van de Moderne Devotie. Zo konden ze heel goed naast elkaar bestaan en werkten ze op verschillende gebieden samen.

In deze periode is er ruimte ontstaan voor creativiteit, voor kunst en cultuur, voor ambachtelijk werk, voor onderwijs en voor democratie. Waarden die nog steeds belangrijk zijn voor Doesburg.

Fraterhuis Doesburgimages6OCJZ3NYKloosterDoesburg

 

 

Hasselt 2016

Moderne Devotie Route  Hasselt

U  begint de wandeling bij het Informatiepunt aan de Markt in het Oude Stadhuis en tegenover de St. Stefanuskerk. Stefanus verwijst naar een van de eerste diakenen, die werd gestenigd(en martelaar werd) vanwege zijn navolging van Christus.

De Moderne Devotie is een beweging die eveneens teruggaat naar de eerste christengemeente, een gemeente vol dienstbaarheid vanuit navolging. 1

Vanaf de Markt loopt u de Ridderstraat in, in deze straat had de rijke bestuurdersfamilie Mulert meerdere huizen. Het oudste huis van deze familie stond naast de Heilige Stede aan het Eiland, in het verlengde van de Ridderstraat. Op de plek van de Heilige Stede staat nu een Rooms Katholieke Kerk van 1933.

Ook de panden aan Heerengracht 15 en 16 zijn nog overgebleven panden van het geslacht Mulert.

Het Mulert geslacht(Egbertus Mulert) heeft gezorgd voor de bouw en voor de plaats van meerdere Moderne Devotie kloosters. Jan Mulert is op Bergklooster, het voormalige Agnietenklooster, in het lekengedeelte van de kapel begraven. Hij was heer van Kranenburg. 2

Wanneer u nu terugloopt richting Ridderstraat, slaat u voor de gracht rechts af.

U bent nu op de Heerengracht. De gevluchte nonnen(Juffers) van de Benedictijner Abdij van Dikninge bij de Wijk vonden uiteindelijk onderdak in het huis aan Heerengracht 16. 3

In het verlengde van de Heerengracht ligt de Baangracht, eerst Borgwal. Hier vindt u het Mariaklooster. Het Mariaklooster bevond zich onder drie huisnummers, 5, 6 en 7, onder een dak 4a. Zowel de Juffers van Dikninge 3 als de Juffers van het Zwartewaterklooster 4b vonden hier onderdak.

De Koorheren, broeders en leken van het Agnietenklooster bij Zwolle hebben hier een nacht onderdak in de stal gevonden, toen ze op de vlucht waren voor een mogelijke oorlog tussen twee bisschoppen. Thomas a Kempis maakte onderdeel van deze groep. 4c

U kunt nu teruglopen naar de brug, de brug oversteken en de Nieuwstraat uitlopen naar het Infopunt in het Oude Stadhuis.

Er is nog veel meer te zien in Hasselt, daarvoor verwijzen we naar de historische Hanzeroute, verkrijgbaar bij het Info punt.

 

 

Zwolle

Programma Moderne Devotie Festival 2016

 

Opgeven voor een activiteit? Dat kan via dit e-mail adres: devotiefestival@gmail.com

Graag aangeven voor welke activiteit het is, welk tijdstip en het aantal personen!

Programma definitief 1

 

Uitleg activiteiten: 

Ondergrondse rondleidingen onder Stadhuis Zwolle

De rondleiding onder het stadhuis zijn helaas al helemaal vol!

Op zaterdag 7 mei worden er vier ondergrondse rondleidingen onder het Stadhuis verzorgd in het kader van het Devotie Festival. De rondleidingen zijn in de kelders en gewelven onder het Stadhuis. Het is zeer uitzonderlijk dat dit kan. U krijgt de ruimtes te zien waar recht werd gesproken, de kerker waar de gevangenen vastzaten aan ringen, en enige voorbeelden van attributen waar het vonnis mee werd uitgevoerd, veelal op de Grote Markt. Een aantal straten in Stadshagen verwijzen nog naar deze tijd, zoals de Zwaardvegerstraat. Een speciaal iemand die de zwaarden schoonhield en van bloed ontdeed.

Natuurlijk hoort u ook het verhaal over de Sint Lucienacht op 12/13 december 1416, nu bijna 600 jaar geleden, daar waar het ging om een geschil tussen de kloosters en gilden.

De rondleidingen zijn om 10.15 uur, 11.30 uur, 14.00 uur en 15.30 uur en duren ongeveer een uur. Vezamelen bij Adam voor het Stadhuis. Gezien het aantal aanmeldingen vorig jaar(lang niet iedereen kon toen mee) graag op tijd aanmelden, voor vrijdag 6 mei 16.00 uur, want deelname is beperkt. Aanmelding kan via : devotiefestival@gmail.com

Eveline Huijzer, ehuijzer@landstede.nl
06- 18949290

Devote en exotische lunch in Langhuis!

Op zaterdag 7 en zondag 8 mei bent u welkom in het Langhuis voor een bijzondere
devote en exotische lunch. Laat u verrassen door een bijzondere sfeer en bijzondere smaak!
De kok uit Sri Lanka zet u unieke gerechten voor, tegelijktijdig is er tijd voor ontmoeting en gesprek.
U kunt u opgeven voor de lunch op zaterdag van 12.00 uur – 13.00 uur(11.30 uur inloop) of van
13.00 uur – 14.00 uur , op zondag zijn de tijden hetzelfde. Opgave via ; devotiefestival@gmail.com
De kosten zijn 12,50 inclusief drinken.
De devote en exotische lunch maakt deel uit van het Devotie Festival 2016 Zwolle zie www.postmodernedevotie.nl

 

 

Lepra wandeling

Lepra wandeling in Zwolle

Zaterdag 7 mei wordt er tijdens het Devotie Festival een Lepra wandeling georganiseerd in samenwerking met Lepra Zending. De wandeling volgt een eeuwenlange route voor Lepralijders. De start is om 10.30 uur bij de oude Lepra Begraafplaats naast de WRZV Hal aan de Buitengasthuisstraat. Er zullen een aantal “ Lepralijders “ meelopen. Zij kunnen informatie geven over de actuele situatie van Lepra op de wereld.

De wandeling gaat door de Kamperpoort richting het Gasthuis Het Celecentrum, ook daar werden Lepralijders verzorgd. Daarna gaat de wandeling naar de Leprozenkapel( tegen de Grote Kerk) op het Kerkplein. Daar zal ook het Leprozen café opgezet worden, afhankelijk van het weer, om met elkaar in gesprek te gaan over Lepra.

 

De Lepra wandeling maakt deel uit van het Devotie Festival en wil laten zien dat iedereen bij de gemeenschap hoort. Gasthuizen gingen vooraf aan de Broeder – en Zusterhuizen van de Moderne Devotie. Ze zorgden allebei op een geheel eigen manier voor kwetsbaren. De Broeders en Zusters van het Gemeene Leven, zoals de Moderne Devoten wel genoemd werden, gingen daarin het verste. Binnen de poort en stadsmuur de zieken verzorgen, ook de besmettelijke zieken, wat de dood tot gevolg kon hebben. Ze waren daardoor bij de hele bevolking geliefd. Zwolle kende meerdere gasthuizen, zoals Buitengasthuis, Pestengasthuys en het Heilige Geest Gasthuis. De wandeling vertrekt vanaf de begraafplaats van het oude Buitengasthuis.

Deelname is gratis, wel is er de mogelijkheid om een gift te geven voor de behandeling en bestrijding van Lepra.

Opgave bij info@leprazending.nl of devotiefestival@gmail.com

 

Meer info bij Cor van Leeuwen Leprazending 055-7600504

cor@leprazending.nl of bij Mink de Vries, Devotiefestival,06-28987955

 

 Lepra banner

 

op de plek waar vroeger de melaatsen(lepralijders) werden verzorgd staan nu de WRZV Hallen,waar nog steeds kwetsbaren gastvrij worden onthaald.

Zaterdag 7 mei komen de twee lijnen van toen en nu samen in een Lepra wandeling

“ STOP  LEPRA      WANDEL  MEE  “      10.30 uur   Van Leprakerkhof, naar Lepragasthuis en Leprakapel.

Hieronder het Buitengasthuis, waar nu de WRZV Hallen staan.

En de Lepra begraafplaats Het Heilige Kruis

 

 

 

Poster Devotie Festival 2016, Zwolle

flyer md

Flyer Devotie Festival 2016, Zwolleposter md

 

Devotie Festival is te gast bij ‘Het Wereldpaviljoen’ van Bevrijdingsfestival Overijssel.

Eén van de projecten van Bevrijdingsfestival Zwolle dit jaar is ‘Het Wereldpaviljoen’ waarin ontmoeting worden gestimuleerd tussen verschillende bevolkingsgroepen en culturen in Nederland. De komst van nieuwe bevolkingsgroepen in Nederland roept al jaren discussie op. Echter, begrip voor elkaars standpunt of achtergrond lijkt een hele opgave. Als wij in Nederland werkelijk met elkaar willen samen leven, vraagt dit meer dan elkaar gedogen.  Om het samen leven een positieve wending te geven zijn wij ervan overtuigd dat wij elkaar niet enkel moeten gedogen, maar ook moeten investeren in elkaar, moeten vragen: wie ben jij? waarom doe jij de dingen zoals je doet? Het Wereldpaviljoen krijgt de vorm van een dorpsplein tijdens het festival op 5 mei waar verschillende activiteiten plaats vinden.

Eén van de onderdelen is ‘het keukentafel gesprek’ waarin verschillende genodigden met elkaar in gesprek gaan, o.l.v. Hanneke Groenteman, over (bijvoorbeeld) ruimte bieden voor invloeden van andere culturen versus het behouden van de Nederlandse cultuur. Bezoekers van het festival luisteren in publieksopstelling naar het publiek. Devotie Festival zal op 5 mei 2016 aanwezig zijn op het Bevrijdingsfestival Overijssel.

 

PERSBERICHT

ZWOLLE STAD VOL ENGELEN

Gezamenlijke kerken en christelijke organisaties van Zwolle hebben de stad uitgeroepen tot: Zwolle Stad vol Engelen. De slogan Stad vol Engelen wordt gepresenteerd op  27 april, Koningsdag. Op die dag zal de stad Zwolle vol Engelen zijn die zich op een bijzondere en verrassende manier presenteren.

 

Deelnemende organisaties zullen de komende vier weken gebruiken om de slogan

Zwolle Stad vol Engelen” meer en meer gestalte te geven. Engelen zijn immers niet voorbehouden aan de kerken en maatschappelijke organisaties, engelen zijn van en voor iedereen.

 

De presentatie op Koningsdag woensdag 27 april zal worden ondersteund door Engelen ter plaatse, zoals: de Engel van Gastvrijheid, de Engel van Muziek, de Engel van Liefde, de Engel van Vrede, de Engel van Barmhartigheid en de Engel van Verbinding.

 

De Engel van Iedereen, de Zwolse Glazen Engel, zal een hoofdrol gaan spelen in de presentatie. In alles staan 27 april daarbij veiligheid, vrede en een glimlach op het gezicht voorop!

 

Het is de bedoeling dat de komende jaren de slogan “Zwolle Stad vol Engelen” een verbindende schakel zal zijn tussen de mensen in de stad Zwolle.

Voor meer info:

Mink de Vries, coördinator 06-28987955, gastvrijlevenZwolle@gmail.com

Groene Engel Groot (002)

 

Devotie Festival 2016

Van 5 t/m. 8 mei 2016  vindt het Devotie Festival 2016 plaats.

De locatie van het Devotie Festival 2015 is het IJssel/Zwartewatergebied tussen Doesburg en Kampen. Het Devotie Festival 2016 vindt plaats in de plaatsen Deventer, Zwolle, Heerde, Wapenveld, Zutphen, Hattem, Kampen, Windesheim, Olst-Wijhe, Hasselt en Doesburg.

In het hele programma wordt de lokale en regionale identiteit sterk benadrukt in verbinding met andere gemeentes en regio’s.

Samen met diverse partijen word een zeer divers programma in elkaar gezet, om u als bezoeker op een leuke, feestelijke en interessante manier kennis te laten maken met de Moderne Devotie.

Doelstelling van het Devotie Festival 2016
De kennismaking met, en bewustwording van de Moderne Devotie in de IJsselstreek.  De grootste hervormingsbeweging uit Nederland.

Sub- doelstellingen van het Devotie Festival 2016
De kennismaking met een van de mooiste plekken in Nederland, de IJsselstreek , met haar bijzondere Moderne Devotie en Hanzesteden.

Per woonplaats is het programma te zien op de website!
Als u de muis op het menu -> Devotie Festival 2015 houdt, krijgt u plaatsnamen te zien.
U kunt op een plaatsnaam klikken om te bekijken hoe het programma er van de desbetreffende plaats er uit ziet. Zo kunt u overzichtelijk en gemakkelijk bekijken welk programma u het meest aanspreekt!
U kunt alle informatie die u nodig heeft per plaats opzoeken. U kunt er o.a. foto’s, video’s, plattegronden en uiteraard programmaonderdelen.

Het kan zijn dat er bij sommige plaatsen nog geen programma beschikbaar is. Dit programma is dan mogelijk nog niet definitief bevestigd.

Ontdek de Moderne Devotie

Maak kennis met de Moderne Devotie

  • Marcel Schmeier

Wat bindt Bill Clinton, Mohammed Gandhi, Koning Willem I en onze steden Zwolle, Deventer, Kampen, Zutphen, Harderwijk en Elburg met elkaar samen? De Moderne Devotie! Deze beweging uit de Middeleeuwen is ontstaan in deze regio onder aanvoering van Thomas a Kempis en Geert Groote en heeft tot op de dag van vandaag nog een wereldwijde impact. Op dit moment wordt er alles aan gedaan om de Moderne Devotie op de nominatie voor een plek op de werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen.

Busreis met Mink de Vries

Mink de Vries leidt u met de Stentor Club door Deventer of Zwolle waar u ontdekt hoe dichtbij de oorsprong van de Moderne Devotie is. Ga samen met de Moderne Devoot Mink de Vries mee op reis langs de monumenten uit het verleden en hoor hoe actueel het gedachtegoed nog altijd is.

Optie 1: 16 April, Deventer

Deze tour begint bij het Geert Grootehuis in Deventer waar u ontvangen wordt met koffie/thee. Hier zal Mink de Vries een inleiding geven op de Moderne Devotie. Daarna volgt een korte wandeling door het centrum van Deventer langs een aantal zichtbare monumenten die verwijzen naar de Moderne Devotie en reizen we met de tourbus daarna verder naar het Klooster van Diepenveen, dat een belangrijke rol heeft in de geschiedenis van de Moderne Devotie. Hier zult u alles over horen tijdens de tour.

Start: 13:30
Einde: Rond 17:00 zijn we weer terug bij het Geert Grootehuis. De toegang tot het Geert Grootehuis is bij de prijs inbegrepen.
Prijs: € 19, 95

Bestel uw ticketOptie 2: 30 april, Zwolle

Deze tour begint bij restaurant de Agnietenberg in Zwolle waar u ontvangen wordt met koffie/thee. Hier zal Mink de Vries een inleiding geven op de Moderne Devotie. Daarna stappen we in een tourbus naar het centrum van Zwolle. Daar maken we een korte wandeling langs een aantal zichtbare monumenten die verwijzen naar de Moderne Devotie en vervolgens reizen we met de tourbus verder naar het Klooster van Windesheim, dat een belangrijke rol heeft in de geschiedenis van de Moderne Devotie. Hier zult u alles over horen tijdens de tour.
Start: 13:30
Einde: Rond 17:00 zijn we weer terug bij restaurant de Agnietenberg.
Prijs: € 19, 95​

Bestel uw ticket

Ontdek de Moderne Devotie

Geplaatst op: 23 maart 2016

  • Marcel Schmeier

Wat bindt Bill Clinton, Mohammed Gandhi, Koning Willem I en onze steden Zwolle, Deventer, Kampen, Zutphen, Harderwijk en Elburg met elkaar samen? De Moderne Devotie! Deze beweging uit de Middeleeuwen is ontstaan in deze regio onder aanvoering van Thomas a Kempis en Geert Groote en heeft tot op de dag van vandaag nog een wereldwijde impact. Op dit moment wordt er alles aan gedaan om de Moderne Devotie op de nominatie voor een plek op de werelderfgoedlijst van UNESCO te krijgen.

Busreis met Mink de Vries

Mink de Vries leidt u met de Stentor Club door Deventer of Zwolle waar u ontdekt hoe dichtbij de oorsprong van de Moderne Devotie is. Ga samen met de Moderne Devoot Mink de Vries mee op reis langs de monumenten uit het verleden en hoor hoe actueel het gedachtegoed nog altijd is.

Optie 1: 16 April, Deventer

Deze tour begint bij het Geert Grootehuis in Deventer waar u ontvangen wordt met koffie/thee. Hier zal Mink de Vries een inleiding geven op de Moderne Devotie. Daarna volgt een korte wandeling door het centrum van Deventer langs een aantal zichtbare monumenten die verwijzen naar de Moderne Devotie en reizen we met de tourbus daarna verder naar het Klooster van Diepenveen, dat een belangrijke rol heeft in de geschiedenis van de Moderne Devotie. Hier zult u alles over horen tijdens de tour.

Start: 13:30
Einde: Rond 17:00 zijn we weer terug bij het Geert Grootehuis. De toegang tot het Geert Grootehuis is bij de prijs inbegrepen.
Prijs: € 19, 95

Bestel uw ticketOptie 2: 30 april, Zwolle

Deze tour begint bij restaurant de Agnietenberg in Zwolle waar u ontvangen wordt met koffie/thee. Hier zal Mink de Vries een inleiding geven op de Moderne Devotie. Daarna stappen we in een tourbus naar het centrum van Zwolle. Daar maken we een korte wandeling langs een aantal zichtbare monumenten die verwijzen naar de Moderne Devotie en vervolgens reizen we met de tourbus verder naar het Klooster van Windesheim, dat een belangrijke rol heeft in de geschiedenis van de Moderne Devotie. Hier zult u alles over horen tijdens de tour.
Start: 13:30
Einde: Rond 17:00 zijn we weer terug bij restaurant de Agnietenberg.
Prijs: € 19, 95​

Bestel uw ticket

Ideeën over het Eilandgat

Persbericht

Het Eiland in de Stad

Rondleiding over het Eiland

Zwolle, 14 maart 2016

Woensdag 27 april wordt een bijzondere dag voor Zwolle. Op die dag bezoekt de Koninklijke Familie Zwolle. Ze bezoeken daarbij ook het Eiland, midden in de stad, voor het slotfeest.  Het Eiland, tussen Waanders in de Broeren en de Diezerstraat , kent een bijzondere geschiedenis. Veel Eilandbewoners werkten er voor het Broerenklooster of het Wezenklooster(zusterklooster Cecilia). Er was zorg voor elkaar en voor onderwijs.  Nu kent het Eiland nieuwe ondernemende bewoners en is het leven volop aanwezig.

Om iedereen de gelegenheid te geven om het Eiland te herontdekken en om alles te zien en te begrijpen wat het Koninklijk Paar gaat zien, wordt 19 maart een rondleiding georganiseerd. De rondleiding begint om 10.30 uur in Pistache(in het oude Waanderspand) met koffie en gebak. Daarna neemt stadsgids en eilandkenner Mink de Vries u mee over het Eiland. Rond 12.00 uur keert u weer terug in Pistache voor een nazit.

Voor deze exclusieve rondleiding(met koffie en appelgebak) betaalt u 10 euro, wel graag van te voren opgeven bij ; info@pistache-zwolle.nl of gastvrijlevenZwolle@gmail.com.

 

Voor meer info ; M.de Vries, 06-28987955

Persbericht

Ideeën over het Eilandgat

Nu het Warenhuis Vroom en Dreesman er niet meer is, en we nog middenin een verwerkingsproces zitten, wordt het tijd voor nieuwe ondernemende ideeën.

De Actuele Moderne Devotie Beweging wil graag op de plek van V&D, waar vroeger een heel groot Moderne Devotie Klooster stond waar weeskinderen werden opgevangen, een echte stadsvijver. Een vijver verbonden met de Stadsgracht door middel van een Dwarsgracht.

Op die vijver krijgen dynamische ondernemers de ruimte om te markten. Een bloemenmarkt, een boekenmarkt, een kledingmarkt en andere mogelijkheden om te komen tot een aantrekkelijke mix- en designmarkt op het water. Een plek waar toeristen op af komen, maar waar ook Blauwvingers komen om te ontspannen en/of te kopen. De vijver ligt immers aan een geweldige tuin, tot aan de oude Stadsmuur en Stadsgracht.

 

Voor meer info ; Moderne Devotie Beweging, Mink de Vries 06-28987955

 stadwandeling Het Eiland

 

Nieuws rond Werelderfgoedlijst

Persbericht

Moderne Devotie en politiek vraagt steun

Overijsselse Moderne Devotie plaatsen gevraagd om nominatie Moderne Devotie als Wereld Erfgoed te ondersteunen.

De Moderne Devotie Beweging heeft de Overijsselse Moderne Devotie plaatsen gevraagd om de nominatie van de Moderne Devotie als Werelderfgoed te ondersteunen. Dit middels door een motie in de Raad te brengen, in navolging van de provincie Overijssel en de steden Kampen, Zwolle en Deventer

De volgende gemeentes zijn gevraagd voor ondersteuning middels een motie ;

Steenwijkerland(Vollenhove, Sint Jans Klooster), Zwartewaterland(Hasselt, Zwartsluis), Tubbergen(Albergen), Almelo, Olst-Wijhe, Dinkelland(Ootmarsum), Dalfsen, Oldenzaal, Hardenberg(Sibculo, Marienberg).

Voordat de Moderne Devotie op de Unesco Werelderfgoedlijst kan komen is er draagvlak en onderlinge afstemming nodig. Dat proces gaat nu worden opgestart in opdracht van de Provincie Overijssel door het Historisch Centrum Overijssel o.l.v. directeur Arie Slob.

Voor meer info

M. de Vries , Moderne Devotie beweging , 06-28987955

 

Persbericht

Zwolle/Deventer, 11 maart 2016

Provincie Overijssel neemt stappen om Moderne Devotie op werelderfgoedlijst te zetten

Geert Groote Huis en Moderne Devotie Beweging bieden hulp aan

 

Voordat Moderne Devotie op de UNESCO-lijst voor immaterieel werelderfgoed kan worden opgenomen, zijn er nog een aantal stappen te nemen. Met het oog daarop was gedeputeerde Eddy van Hijum van het College van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel vandaag in het Geert Groote Huis in Deventer. Besproken werd onder andere welke rol de verschillende provinciale organisaties (waaronder het Geert Groote Huis) die zich met Moderne Devotie bezig houden zouden kunnen spelen in dit proces.

 

Provincie neemt Moderne Devotie serieus

Een eerste, reeds gezette, stap is het aanstellen van het Historisch Centrum Overijssel (HCO) als kwartiermaker. Belangrijk is dat deze organisatie met de diverse Moderne Devotie partijen om tafel gaat om allereerst te komen tot een vlijmscherpe, scherp afgebakende definitie van het begrip ‘Moderne Devotie’. Volgens Van Hijum zal deze definitie in eerste plaats immaterieel van karakter zijn. De materiele restanten van de Moderne Devotie die nog vindbaar zijn in de provincie (kloosters, gebouwen etc.), dienen vooral ter ondersteuning van het immateriële gedachtegoed.

 

Deventer en Zwolle als bakermat

De focus zal in eerste instantie vooral op Deventer, Zwolle en omgeving liggen, omdat deze regio gezien wordt als de bakermat van de Moderne Devotie, met grondleggers als Geert Groote en Thomas a Kempis. Dit in weerwil van het feit dat steeds duidelijker wordt hoe wijd verspreid en hoe invloedrijk de Moderne Devotie in heel Nederland is geweest.

 

Actieve rol voor Geert Groote Huis en Moderne Devotie Beweging

Afgesproken is dat Het Geert Groote Huis en de Moderne Devotie Beweging contact op zullen nemen met het HCO en dat beiden met hun achterban alvast zullen nadenken over een goede definitie van het begrip. Beide partijen willen graag actief meehelpen met het op de UNESCO-lijst voor immaterieel werelderfgoed laten opnemen van de Moderne Devotie.

 

Bijschrift foto:

Robien van Ee (Geert Groote Huis) en Mink de Vries (Moderne Devotie Beweging) bedanken Eddy van Hijum hartelijk voor zijn bezoek aan het Geert Groote Huis en geven hem het boek ‘Vernieuwde Innigheid’.

________________________________________________________________

Noot voor de redactie:

Wilt u meer informatie over het Geert Groote Huis, beeldmateriaal of een interview? Neem dan contact op met Robien van Ee, marketing, communicatie en PR Geert Groote Huis. Telefoonnummer: 06 18 65 30 98 of e-mail adres: marketing@geertgrootehuis.nl

 

Wilt u meer informatie over de Moderne Devotie Beweging? Neem dan contact op met coördinator Mink de Vries. Telefoonnummer:06-28987955       of e-mailadres:  devriesvrolijk@tiscali.nl

devotie

________________________________________________________________

 

 

Moderne Devotie op UNESCO-lijst van immaterieel werelderfgoed MOTIE VREEMD AAN DE ORDE VAN DE DAG

Moderne Devotie op UNESCO-lijst van immaterieel werelderfgoed

De Raad van Zwolle in vergadering bijeen op 15 februari 2016,

overwegende dat:

  • de Moderne Devotie als laat middeleeuwse geestelijke vernieuwingsbeweging ontstond in de regio Zwolle-Deventer en van groot belang werd voor de ontwikkeling in samenleving en kerk,
  • het DNA van Zwolle wordt bepaald door (i) de Hanze, (ii) de Moderne Devotie en (iii) maatschappelijke verbinding (zoals het in de zomer van 2015 door Zwolle Marketing en de gemeente na een analyse werd geformuleerd),
  • bij het 25-jarig jubileumfeest van de stichting Thomas a Kempis de historisch letterkundige de heer F. Van Oostrom al een pleidooi hield om te bekijken hoe het gedachtegoed van de Moderne Devotie op de UNESCO-lijst van immaterieel werelderfgoed kan komen omdat het de enige van oorsprong Nederlandse geestelijke stroming is die mondiale betekenis kreeg,
  • de Raad voor Cultuur momenteel werkt aan een voordracht door het kabinet van vijf kandidaten voor een internationale nominatie in 2016 bij UNESCO;

van mening dat:

  • erkenning van de Moderne Devotie als immaterieel cultureel werelderfgoed een belangrijke stap is voor het zichtbaar maken van een deel van Zwolle’s rijke cultuurhistorie,
  • veel Zwolse politieke partijen het pleidooi van Van Oostrom begin 2014 hebben onderstreept, maar dit tot op heden vanuit Zwolle nog niet heeft geleid tot concrete acties,
  • de recente oproep van gedeputeerde Van Hijum in de Stentor van 29 januari jongstleden door Zwolle van harte kan worden ondersteund;

roept het College op:

samen met betrokken partijen (zoals de gemeente Deventer, de stichting Thomas a Kempis) in overleg te treden met het college van Gedupeerde Staten van de provincie Overijssel om na te gaan welke concrete stappen moeten worden ondernomen om de Moderne Devotie voor te dragen voor internationale nominatie door het kabinet bij UNESCO voor erkenning op de lijst van immaterieel cultureel werelderfgoed;

en gaat over tot de orde van de dag.

ChristenUnie                    CDA                                      D66

Reinier Mulder                 Judith Compagner          Sonja Paauw

Gerdien Rots

Beweging Moderne Devotie blij met politieke erkenning

Persbericht

Afgelopen anderhalve week zijn er drie moties ingediend om de Moderne Devotie op de werelderfgoedlijst te krijgen. Een motie vanuit de Zwolse Raad, ingediend door D’66, CU en CDA, een motie vanuit de Deventer Raad ingediend door CDA met brede ondersteuning, en een motie vanuit Provinciale Staten van Overijssel, ingediend door CDA, CU en SGP. Alle drie moties zijn aangenomen.

De Actuele Moderne Devotie beweging is erg blij met deze politieke steun richting Den Haag. Uiteindelijk moet het kabinet beslissen of ze de Moderne Devotie willen voordragen als Werelderfgoed op de Unescolijst.

In de afgelopen jaren heeft de Actuele Moderne Devotie er al veel aan gedaan om de Moderne Devotie onder de aandacht te brengen van diverse partijen in de lokale, provinciale en landelijke samenleving. Bekende Nederlanders rond de geschiedenis en de taal, zoals Herman Pleij en Frits van Oostrom, roepen Nederland en Europa op om meer met de Moderne Devotie te gaan doen.

Zwolle, Deventer en de Provincie Overijssel laten met het aannemen van de motie zien dat ze de onschatbare waarde van de Moderne Devotie erkennen en breder zichtbaar willen maken.

 

Info ; Coördinator Actuele Moderne Devotie , Mink de Vries, 06-28987955

 

Postmoderne Devotie Beweging komt met nieuwe visie rond rondleidingen

Zwolle, 10 december 2015

De Postmoderne Devotie Beweging heeft een nieuwe formule ontwikkeld rond de rondleidingen in de binnenstad. Een formule die beter past bij de huidige tijd.

Tot nu toe bestond het model uit een groep mensen die een rondleiding willen en een groep gidsen die deze mensen bedienden door ze rond te leiden.

De Devotie Beweging biedt in het nieuwe model vier rondleidingen aan in de binnenstad van Zwolle, nl. in het Celekwartier, het Hanzekwartier, het Eilandkwartier en het Broerenkwartier. Naast rondleidingen bieden ze ondernemers en andere partijen de gelegenheid, om op wat voor manier dan ook, te participeren in de rondleiding.

Belangstellenden voor een rondleiding kunnen dan een menu voor een rondleiding samenstellen. Bijvoorbeeld een rondleiding door Eilandkwartier en Broerenkwartier, een verhaal bij Waanders in de Broeren, en koffie met gebak bij Pistache op het Eiland. Hoe lang de rondleiding mag duren (minimaal 30 minuten), welke datum en tijd, en wat voor prijs je er voor over hebt. Daarnaast kun je als belangstellenden locaties aangeven waar je in ieder geval meer over wilt horen.

Iedereen kan zijn eigen rondleiding samenstellen in de binnenstad.

 Zaterdag 12 december beginnen de rondleidingen nieuwe stijl met een rondleiding, besproken door meerdere partijen, op het Eiland. De prijs is samengesteld op 10 euro, de start is om 10.30 uur bij Pistache op het Eiland met koffie en gebak. Aansluitend een rondleiding over het Eiland, langs de Veerbootligplaats en het Gasthuis. De rondleiding eindigt weer bij Pistache voor een nazit.

Iedereen kan een rondleiding en/of aanbod samenstellen en dat doorgeven aan:

gastvrijlevenZwolle@gmail.com

Info: M.de Vries, 06-28987955

 

 

Terugblik: Succesvol Devotie Festival 2015

Het Devotie Festival 2015 is in alle samenwerkende (Hanze) steden en dorpen succesvol verlopen.
De aandacht voor de Moderne Devotie is naar een nieuw niveau gestegen en diverse geïnteresseerden vonden het een erg leuke en leerzame ervaring.

Media, overige verhalen, recensies en meer nieuws over het afgelopen Devotie Festival kunt u binnenkort vinden op http://www.postmodernedevotie.nl

Heeft u zelf foto’s gemaakt tijdens het Devotie Festival 2015?
U kunt deze opsturen naar: devotiefestival@gmail.com

Foto: Justin Stam, Devotie Festival 2015 Zwolle

Devotie Festival 2015 - Atelier Bijzonder-Heden (Papenstraat, Zwolle)

Devotie Festival 2015 – Atelier Bijzonder-Heden (Papenstraat, Zwolle)