Zutphen

Een stad van gemeenschap, veel oude zustergemeenschappen met hofjes en vooral gastvrijheid. Rondleiding langs de gemeenschappen vertellen u het verhaal van toen en nu.

Net als in veel andere plaatsen langs de IJssel waren er de Franciscanen en de Dominicanen  sterk onder invloed van de Moderne Devotie. Net als vele andere ordes konden zij niet om de Hervormingen van de Moderne Devotie heen. Dominicanen, predikheren, hadden een grote gemeenschap in Zutphen. De Franciscanen of minderbroeders zaten even verderop, in Deventer.

De Zusters van de derde regel van Franciscus, Tertiarissen werden ze wel genoemd en ze vielen onder de Moderne Devotie, als heilige kozen ze Catharina. Ze leefden in het Heer Hendrikshuis(Wolfshuis) Het Wolfshuis bevindt zich aan de Lokenstraat.

De Zusters van IJzendoorn, ook Zusters van de derde regel van Franciscus, Tertiarissen en Modern Devoot, als heilige kozen ze Maria Magdalena.

De zusters van Spittaal, ook weer Zusters die gekozen hadden voor de derde regel van Franciscus en zich hadden aangesloten bij de Moderne Devotie. Deze Zusters waren eerst hospitaalzusters, vanaf 1393 kozen ze voor de Moderne Devotie. Later werkten de Zusters vooral in het Oude of Heilige Geestgasthuis.

Het Adamanshuis van de Zusters des Gemenen leven, met als gekozen heilige Agnes. Deze vorm van de Moderne Devotie bestond geheel uit leken. Het werd ook wel het Agnesconvent genoemd. De binnentuin, het hofje, is weer helemaal opgeknapt. U kunt het vinden aan de Rijkenhage en Komsteeg. Er bevindt zich nu een kapel van het Leger des Heils.

De Dominicanen, met als heiligen Petrus en Jacobus, de meerdere. Begonnen in 1288 aan de Oude Want, later verhuisd naar de Broederkerk. Deze Broeders werden ook wel Predikheren of Jacobijnen genoemd. Zolang er nog te weinig priesters waren kwamen de Zusters eerst naar hen toe, later hadden de Zusters een eigen kapel. Vanaf die tijd kwamen de Broeders als biechtvader en priester naar de Zusters toe. Het Broederenklooster bevindt zich aan de Rosmolensteeg en aan het Broederenkerkplein

Ook waren er al in vroege tijd Begijnen in Zutphen, de Begijnen woonden, leefden en werkten wel in gemeenschap maar waren nog nauw betrokken bij een parochie. De Begijnen in Zutphen van het Oude Convent hebben een lange tijd in Zutphen geleefd, van 1340-1582. Veel Begijnen zijn over gegaan naar de Moderne Devotie beweging, ze bleven wel leek. Het bijzondere is dat ze wel door de Paus erkend zijn. Sommige Zusters kozen dan alsnog voor de 3e regel van Franciscus.

Tenslotte waren er in Zutphen nog de Zusters van Rondeel, vermoedelijk ook Begijnen, van 1334-1596, die later zijn over gegaan naar de moderne Devotie.

 

Meer info vindt u bij het Regionaal Archief en bij de VVV/TIP in Zutphen.